Kerken Kuurne

Sint-Michielskerk

De Sint-Michielskerk werd een eerste keer schriftelijk vermeld in 1146: "... bisschop van Doornik schenkt een altaar aan Curnes". Kuurne maakte toen nog deel uit van het bisdom Doornik. Van 1801 tot 1834 maakt de parochie deel uit van het bisdom Gent. Sinds 1834, het jaar waarin het bisdom Brugge, dat het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen omvat, wordt opgericht, behoort Kuurne tot het bisdom Brugge. 

Sint-Pieterskerk

Pal in het midden van de Emmaüsparochie ligt de St.-Pieterskerk, een moderne kerk, in de vorm van een tent . 
Als gevolg van de snelle aangroei van de bevolking op de wijken De Kathoek en ’t Hoge werd op 19 september 1946 de nieuwe parochie Sint-Pieter opgericht. Na een lange en bewogen bouwgeschiedenis, die begon in 1967, werd de kerk op Pinksterdag 29 mei 1971 door mgr. Emile-Joseph De Smedt ingewijd in het bijzijn van duizend aanwezigen. De ‘lijdensweg’ die bij de bouw werd afgelegd, staat te lezen in het boek ‘De geschiedenis van de Kuurnse St.-Pietersparochie’ door Frans en Lutgard Van Houdenhove-Van Wezemael, uitgegeven in 1996 ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de parochie.

Sint Katharinakerk

Deze kerk heeft een lange geschiedenis. De legende vertelt dat op de woensdag na Pinksteren in 1210 de processiegangers, samenkomende van Kuurne, Heule en Lendelede verrast werden door een hevig onweer. Men besloot dan éénparig om met de opbrengst van de aalmoezen een kapel te bouwen als schuilplaats. Ze werd toegewijd aan de H. Katharina van Alexandrië, die in de 13de eeuw een van de meest vereerde heiligen was na O.L.Vrouw. In 1212 bouwde Wouter Schout, een vrome inwoner van de wijk, de eerste houten kapel en in 1221 de eerste stenen kapel. Sint-Katharina, als parochie, werd gesticht in 1870 en de huidige neo-romaanse Sint-Katrienkerk van de Kortrijkse architect Croquison, dateert  van 1879. Kerkschatten zijn de kelk van de 15de eeuw, een zilveren processiekruis in Lodewijk XVI-stijl en een waardevol en merkwaardig Anneessensorgel, gebouwd in 1864. Dit orgel stond in de kerk van Houdeng-Goegnies (Wallonië), die afgebroken werd in 1907. Pastoor Vandenbulcke van Sint-Katharina kocht het voor zijn kerk. Het werd in 1908 ingespeeld.